Coaching

Coaching je interaktivni proces, s katerim vam pomagamo, da dosežete hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do vašega lastnega miselnega procesa in razvoja.

Zakaj coaching?

Danes že vpeljani stili vodenja ne zadostujejo in klasični način managementa kot upravljanja z ljudmi ne vodi več do želene motiviranosti zaposlenih. Produktivnost se zmanjšuje, ljudje se izmikajo zahtevnejšim nalogom ter se ne znajo soočiti s stresom.

Zato se morajo managerji naučiti prisluhniti svojim zaposlenim, jih pripraviti, da bodo uspešnejši ter jih podpirati pri njihovem osebnem in poslovnem napredovanju. Coaching kot veščina omogača prav to. Managerji – vodje skozi coaching tehnike spoznajo svoje zaposlene, njihove dobre strani in jim pomagajo do zastavljenih ciljev. S to metodo dosežejo, da njihovi zaposleni postanejo lojalni, produktivnejši in seveda “srečni” delavci ter tako pripomorejo k vse splošni rasti podjetja.

V kolikšnem času se naučite veščin coachinga?

Veščine coachinga se lahko naučite v nekaj dneh, coacha pa lahko tudi za krajše obdobje zaposlite v vašem podjetju. Če boste coaching uporabljali vsak dan, so rezultati lahko vidni že v zelo kratkem času.

 

coaching

Poslovni coaching

Podjetja se za to metodo odločajo takrat, ko želijo svoje zaposlene dodatno opremiti z novimi veščinami in pristopi v poslovnem okolju ter jim pomagati na individualnem nivoju do želenih rezultatov.

Posamezniku se na ta način lahko nudi aktivno pomoč pri prevzemanju novih nalog, uvajanju sprememb, kriznemu managementu, različnih komunikacijskih strategijah, … ali drugih specifičnih situacijah.

 

Osebni – življenjski coaching

Namenjen posameznikom, ki si skozi osebni razvoj in rast želijo izboljšati svoje vedenjske vzorce v življenskih situacijah.

 

Komu je namenjen coaching?

Coaching je namenjen vsem, ki želijo:

 • odkrivati še vse skrite neizkoriščene potenciale v sebi in drugih
  posameznikih,

 • svoje neodkrite talente čim bolj učinkovito uporabiti v vsakodnevnih procesih,

Coaching vam bo ponudil številne odgovore:

 • kako uspešno komunicirati s sodelavci in hkrati graditi pozitivno avtoriteto,

 • kako s coaching pristopom voditi zahtevnejše sodelavce,

 • kako nastopati v konfliktnih situacijah, ki se ponavljajo,

 • kako vzpostaviti dobro timsko delo, tudi v nemogočih razmerah,

 • kako narediti stvari boljše: “premik v zavesti”,

 • kako aktivirati svojo notranjo moč

 • kako učinkoviteje reševati osebne zagate ali se rešiti “slabih razvad”

Smo vzbudili zanimanje v vas? Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas prosimo kontaktirajte.

 

HRM storitve | Selectiva Pro

Selectiva Pro ponuja profesionalen in celovit pristop na področju poslovnega svetovanja, razvoju posameznikov, podjetja ali organizacije. 

© Selectiva Pro