Iskanje in selekcija kadrov

Poslovni uspeh je odvisen od ljudi, ki jih zaposlite.
Za Vas poiskati odlične kadre je nam največji izziv!

 • Imate težave pri iskanju ustreznih kandidatov?

 • Ste nezadovoljni s ponudbo prošenj, prispelih na razpis za prosto delovno mesto?

 • Vam branje vseh prispelih prošenj vzame preveč časa?

 • Se želite izogniti izbiri napačnega kandidata?

 • Ali se vam mudi in bi želeli čimpreje zaposliti primernega kandidata?

Primer 1: Finančna ustanova v Sloveniji je po ustaljeni metodi (objava zapolitvenih oglasov v medijih) iskala novega sodelavca za delovno mesto višji finančni svetovalec. Ker je kandidat moral izpolnjevati kar nekaj zahtevnih pogojev, pri izbiranju niso imeli sreče. Zato so se odločili, da bodo za iskanje kandidata kontaktirali podjetje Selectiva Pro. Z metodo headhuntinga nam je uspelo prej kot v treh tednih naročniku predstaviti pravega in ustreznega kandidata za novo delovno mesto.


Primer 2: Direktor znanega podjetja v Sloveniji pri iskanju novih kadrov ni bil uspešen. Pri iskanju kandidatov je pomoč iskal pri večji kadrovski agenciji, s katero pa ni bil zadovoljen. Agencija je na razgovorih namreč vedno predstavila le kandidate, ki so bili že dlje časa v njihovi bazi iskalcev. Agencija v iskanje kadra ni vložila posebnega truda in na sam trg dejansko niti ni pogledala. Kandidati tako niso ustrezali potrebam prostega delovnega mesta in procesi iskanja so se podaljševali na več mesecev. Direktor se je glede na slabe rezultate odločil zaupati iskanje kandidtov podjetju Selectiva Pro, ki pri svojem delu uporablja metodo headhuntinga.

Kaj Selectiva Pro dela drugače, kot kadrovske agencije?

 • Agencije običajno z direktnim iskanjem kadrov pričnejo tako, da najprej preverijo, ali imajo v bazi primernega kandidata ter nato tega kandidata predstavijo naprej naročniku na razgovor.

 • Selectiva Pro kandidate vedno išče direktno na njihovih delovnih mestih. V bazah so namreč velikokrat shranjeni CV-ji kandidatov, ki na svojem trenutnem delovnem mestu ne dosegajo rezultatov, so brez službe ali pa so tam shranjeni že dlje časa in niso ustrezno ažurirani.

 • Agencije običajno porabijo veliko časa (lahko tudi dva, tri ali celo več mesecev), preden naročniku predstavijo prve ustrezne kandidate.

 • Selectiva Pro v 90% projektov iskanja kadrov predstavi naročniku kandidata že v prvih treh tednih.

 • Agencije običjano prvo tretjino plačila zaračunajo vnaprej, še preden sploh začnejo z iskanjem kandidatov, drugo tretjino ob predstavitvi kandidata in preostanek ob sprejetju kandidata na delovno mesto.

 • Selectiva Pro za pričetek iskanja zaračuna samo administrativne stroške ter preostali znesek plačila zaračuna šele, ko naročnik z izbranim kandidatom podpiše pogodbo o zaposlitvi. S tem se tudi zmanjša tveganje za naročnika, da preplača storitev v primeru, če kandidat ni ustrezen.

 • Ko naročnik zaposli posredovanega kandidata v svojem podjetju, je storitev agencije končana. Selectiva Pro pa posredovanega kandidata tudi po nastopu na novo delovno mesto še nekaj časa individulano spremlja in mu po potrebi nudi coaching. Na ta način pomaga podjetju in kandidatu, da se čimpreje medseboj spoznajo in tako pričnejo že zelo hitro učinkovito sodelovati.

 • Selectiva Pro z metodo direktnega iskanja – headhuntinga ne izvaja samo executive search, temveč išče kadre vseh vrst profilov in stopnje izobrazbe.

 

Za iskanje po metodi headhuntinga je Selectiva Pro še posebej visoko usposobljena, kar potrjujejo tudi njeni dosedanji zelo uspešni rezultati tovrstnega iskanja kandidatov.
 

Predstavitev kandidata že v treh tednih!

Prednost iskanja po metodi headhuntinga je predvsem v tem, da lahko ustreznega kandidata predstavimo naročniku zelo hitro oz. že v roku treh tednov. Po tej metodi se izognemo času, ki ga porabimo za selekcijo kandidatov, prijavljenih na oglas.

Lahko se tudi zgodi, da se na medijsko oglaševano delovno mesto ne prijavijo utrezni kandidati in je postopek potrebno ponoviti.

Metoda headhuntinga pa omogoča, da dejansko takoj predstavimo samo najboljše ljudi iz iskanega delovnega področja in se tako njihove dosedanje delovne izkušnje in kompetence ujemajo z zahtevami naročnika.

Iskanje kadrov s pomočjo oglasov

Z naročnikom pripravimo oglasno besedilo in izberemo medij za objavo. Oglašujemo lahko v dnevnem časopisju ali preko specializiranih spletnih portalov za iskanje dela. Brezplačno oglase vedno objavimo tudi na naši spletni strani. V primeru, da naročnik želi anonimnost, oglas objavimo v našem imenu.

Selekcija kadrov

Vse kandidate na izborih – kadrovskih intervjujih skrbno preverimo, testiramo in jih nato naročniku predstavimo.

Na željo naročnika lahko opravimo samo selekcijo kadrov.

 

 

Headhunting – direktno iskanje kadrov

Za metodo direktnega iskanja –headhuntinga se odločimo takrat, ko želimo točno določeno osebo ali kandidata s točno zahtevanimi kompetencami oz. kadar je za iskano delovno mesto na trgu potencialno primernih ljudi malo.

Domov > Storitve > Iskanje kadrov

Smo vzbudili zanimanje v vas? Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas prosimo kontaktirajte.

 

HRM storitve | Selectiva Pro

Selectiva Pro ponuja profesionalen in celovit pristop na področju poslovnega svetovanja, razvoju posameznikov, podjetja ali organizacije. 

© Selectiva Pro