Letni razgovori

Letni razgovori so odlična priložnost za izboljševanje delovnih procesov, pogojev in medsebojne komunikacije med vodjem in sodelavcem. Dobro zastavljeni in strukturirani razgovori omogočajo kakovostnejše delo, vodijo k poslovni uspešnosti in z njimi veliko pridobijo tako vodje, sodelavci kot podjetje.

Prednosti letnih razgovorov

 • Boljša komunikacija med vodjo in zaposlenim

 • Boljši medsebojni odnosi => motivacijska moč => uspešnost sodelavca

 • Jasnejše prioritete

 • Razvidni potenciali zaposlenih

 • Razumevanje in boljše planiranje izobraževalnih potreb

 • Fokusiranje energije zaposlenih v uresničevanje organizacijskih ciljev

 

Cilji letnih razgovorov

 • Prenos vizije, strategije, ciljev podjetja na zaposlene

 • Opredelitev ciljev za posameznika in PC

 • Analiza delovnega mesta

 • Analiza potenciala zaposlenega, prednosti in slabosti

 • Dolgoročni razvoj

 • Vpeljava sprememb v podjetju

 • Analiza zadovoljstva med zaposlenimi

 • Povratna informacija o procesih vodenja

 

 

Rezultati letnih razgovorov

 • Boljša komunikacija in pretok informacij

 • Skupno oblikovanje ciljev

 • Utrditev odnosa med vodjo in zaposlenim

 • Odkrivanje potencialov zaposlenih in načrtovanje njihove kariere

 • Izboljšanje organizacijske klime v podjetju

Kaj z letnimi razgovori pridobijo:

Vodje

 • Pregled realizacije/doseganja preteklih ciljev (osnova za ocenjevanje uspešnosti)

 • Dogovor za prihodnje naloge in cilje

 • Seznanitev, kako bi bilo delo lahko opravljeno drugače, hitreje, ceneje, učinkoviteje

 • Spoznavanje in reševanje problemov (pomoč)

 • Poznavanje ovir ter spodbud za dobro delo sodelavca

 • Spoznavanje sodelavcev in utrjevanje medsebojnih odnosov

 • Odprt pogovor – iskrenost ter spoštovanje na obeh straneh

 • Razgovor ni namenjen kritiziranju delavčevega dela, temveč ugotovitev stanj in izhodišč za izboljšanje

 

Sodelavci

 • Usklajevanje ciljev

 • Pridobitev podpore od vodje oziroma pomoč pri doseganju ciljev

 • Jasna vloga v timu ter poistovetenje s cilji podjetja

 • Predstavitev lastnih stališč, mnenj, pogledov

 • Pripadnost tima

 • Zadovoljstvo

 • Lasten razvoj

 • Izražanje svojih mnenj o vodji

 

Podjetje

 • Pravi ljudje na prava mesta ob pravem času

 • Doseganje skupnih ciljev

 • Motivacija in organizacijska kultura

 • V znanju zaposlenih so skrite neizčrpne rezerve za uspeh podjetja!

Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas prosimo kontaktirajte.

 

HRM storitve | Selectiva Pro

Selectiva Pro ponuja profesionalen in celovit pristop na področju poslovnega svetovanja, razvoju posameznikov, podjetja ali organizacije. 

© Selectiva Pro