Outplacement - karierna tranzicija

 • Bi želeli odpuščenemu pomagati pri iskanju nove zaposlitve?

 • Morate odpuščati zaposlene, pa bi se želeli izogniti pravnim zapletom?

 • Vas skrbi, da bi se odpuščeni delavec lahko obrnil proti podjetju?

Katere so prednosti, da se podjetja odločajo za ta program?

 • Dviguje ugled podjetja in zaščiti/utrjuje blagovno znamko podjetja.

 • Podjetje je prepoznano kot družbeno odgovorno.

 • Zmanjša se stres managerjev, ki sprejemajo odločitve o odpuščanju.

 • Izboljšuje moralo, motivacijo in produktivnost pri zaposlenih, ki v podjetju ostanejo.

 • Dobri kadri ne odhajajo drugam.

 • Zmanjšuje se možnost pravnih zapletov in s tem povezanih tožb.

 • Odpuščeni delavec se ne obrne proti podjetju.

 • Boomerang zaposlovanje - podjetje odpuščenega lahko kasneje brez zadrege ponovno zaposli.

 • Podjetje lahko pridobi nove stranke/partnerje (večja verjetnost, da bo odpuščeni pozitivno promoviral prejšnje podjetje pri novem delodajalcu).

Katere so prednosti programa za odpuščenega
posameznika?

 • Odpuščeni lažje sprejme spremembe.

 • Izgubo službe usmeri v proces napredka.

 • Posameznik dobi možnost samoevalvacije, samorefleksije in samorazvoja.

 • Čas za premislek o smeri nadaljevanja kariere (sprememba področja, samostojna pot …) – potencialna karierna preusmeritev.

 • Osvoji nove tehnike, sposobnosti, spretnosti, veščine (prodajne, marketinške, komunikacijske…
  kompetence).

 • Nižja efektivna poraba časa za iskanje za nove zaposlitve.

 • Utre si pot do hitrejše vrnitve nazaj na trg delovne sile.

 • Samozavest posameznika se poveča.

 • Reaktivira se “potopljena” motivacija.

 • Proces omogoči zvišanje samopodobe

Kaj je outplacement oz. karierna tranzicija?

 • Je svetovanje, usposabljanje in coaching v kariernem procesu in nudi pomoč podjetjem, kot tudi odpuščenim delavcem.

 • Outplacement je običajno namenjen podjetjem, ki se znajdejo pred postopkom odpuščanja ali so v procesu prestrukturiranja in reorganizacijskih spremembah in želijo odpuščenim posameznikom pomagati do nove službe, kariere ali spremembe v poslovnem načinu življenja.

 • V zahodnem svetu se outplacement že več desetletij uporablja kot standardni del postopka pri procesu odpuščanja in se ga poslužujejo vsa družbeno odgovorna podjetja. V visoko naprednih podjetjih pa je storitev outplacementa zapisana tudi kot sestavni del pogodbe o zaposlitvi.

Programe karierne tranzicije izvajamo v sodelovanju s podjetjem ENERGOS.
 
Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi z našimi storitvami nas prosimo kontaktirajte.

 

HRM storitve | Selectiva Pro

Selectiva Pro ponuja profesionalen in celovit pristop na področju poslovnega svetovanja, razvoju posameznikov, podjetja ali organizacije. 

© Selectiva Pro